Working together for a green,
competitive and inclusive Europe
Zapraszamy na konferencję
„Profilaktyka i wsparcie dla dzieci i młodzieży w kryzysach”
Agenda konferencji
14 grudnia 2023, godz. 12:00 – 15:00
Szawa Conference, Budynek Oxygen Park, Jutrzenki 137, Warszawa


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

12:00 – 12:10
13:00 – 13:20
12:10 – 13:00
Iwona Wieczorek – Dyrektor Zarządzająca e-learning.pl
Start Konferencji, powitanie uczestników, Wprowadzenie do tematyki konferencji
Joanna Flis – psycholog, psychoterapeuta
E-uzależnienia: perspektywa systemowa ryzykownego korzystania z sieci
Wystąpienie skupi się na analizie e-uzależnień z perspektywy systemowej, koncentrując się na wpływie korzystania z sieci na dzieci i całe rodziny. Przedstawione zostaną interakcje pomiędzy członkami rodziny a technologią, identyfikując czynniki ryzyka i potencjalne konsekwencje dla zdrowia psychicznego oraz relacji rodzinnych. Poprzez holistyczne spojrzenie na problem, prezentacja ma na celu rozwinięcie zrozumienia kompleksowej natury e-uzależnień i zainspirowanie działań skierowanych zarówno do dzieci, jak i ich rodzin, mających na celu promowanie zdrowego korzystania z nowoczesnych technologii.

Agnieszka Siekierska i
Maria Starowieyska – Project Managerki z e-learning.pl
Praktyczne narzędzia wsparcia nauczycieli i opiekunów – zasoby projektowe do wykorzystania w działaniach profilaktycznych. 

13:20 – 13:40
Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  
Analiza efektów zrealizowanych działań, omówienie wyników ewaluacji projektu.

13:40 – 13:50
How support programs for children and youth work in Iceland - good practices.

połączenie online z Sigurður Sigurðsson z fundacji Heimili og skóli – partnerem projektu
13:50 – 14:00
Podsumowanie głównych założeń konferencji. Zakończenie

Iwona Wieczorek - Dyrektor Zarządzająca e-learning.pl
14:00
Lunch

Zgłoszenie udziału w konferencji
Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy wypełnić formularz:
Raport z pilotażu
Podczas etapu pilotażowego zweryfikowaliśmy całość wypracowanego materiału z grupą 55 nauczycieli/pedagogów, którzy podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i opiniami co do jakości materiałów, jakie mieli okazję wykorzystać pilotażowo wraz ze swoimi uczniami. Zachęcamy do pobrania całego raportu dostępnego po wypełnieniu formularza na dole strony.
"Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym spowodowanym izolacją i brakiem relacji społecznych" to projekt organizowany przez e-learning.pl, Fundację Dajemy Dziecion Siłę i islandzką organizację pozarządową Heimili og skóli.

Akcja jest odpowiedzią na pojawienie się niekorzystnych zjawisk spowodowanych pandemią i izolacją wśród dzieci i młodzieży. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy kadry pedagogicznej, terapeutycznej oraz rodziców w zakresie rozpoznania kryzysowych objawów u dzieci i młodzieży i podjęcia reakcji w odpowiednim czasie.
Zwieńczeniem projektu jest stworzenie bezpłatnej, zaawansowanej platformy e-learningowej z nowoczesnym materiałami edukacyjnymi i pomocami naukowymi, którą pod koniec 2023 roku udostępnimy nauczycielom, pedagogom, rodzicom i uczniom. Zostaw do siebie kontakt i czekaj na dostęp.

***

Co nowego w projekcie?
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym nagraniem webinaru o temacie "Rodzina i ekrany – jak zadbać o dobrostan dziecka w ekranowych czasach", który odbył się 16 czerwca 2023 roku.
• W trakcie tego spotkania poruszyliśmy tematykę wyzwań, z jakimi borykają się rodzice w związku z pandemią, zdalną edukacją i okresem popandemicznym.
• Omawialiśmy również zagrożenia dla dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży oraz tematy związane z zrównoważonym korzystaniem z Internetu.
Specjaliści z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przedstawiali metody diagnozowania problemu oraz konkretnie praktyczne wskazówki profilaktyczne, które pomogą radzić sobie z niepokojącymi sytuacjami. Mamy nadzieję, że zapis tego webinaru dostarczy Państwu wartościowych informacji i narzędzi, które pomogą w trosce o dobrostan i bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym.
Poradnik „Problemowe używanie Internetu przez dzieci i młodzież”
Pobierz poradnik dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i dowiedz się jak radzić sobie z nadużywaniem Internetu przez dzieci i młodzież.

Problem z nadużywaniem sieci przez dzieci i nastolatków obserwowaliśmy już na długo przed pandemią. Ostatnie, pełne niepokoju lata mocno nasiliły te zjawisko. Niepokojąca dynamikę problemu widzimy też z perspektywy gabinetów terapeutycznych. Z objawami uzależnienia od Internetu trafia do nich coraz więcej młodszych dzieci. Pobierz najnowszy raport i dowiedz się, jak radzić sobie z tymi wyzwaniami. 
Pobierz poradnik, raport z pilotażu i zobacz nagranie z webinaru
Dodatkowe informacje:
Obejrzyj zapis konferencji o założeniach projektu:
Konferencja „Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym spowodowanym izolacją i brakiem relacji społecznych organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, e-learning.pl oraz Heimili og skoli odbyła się 26 kwietnia 2022 roku. Zapraszamy do obejrzenia nagrania. 
Agenda spotkania:
 • Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników, prezentacja agendy - Piotr Ochociński, e-learning.pl, Konsorcjum doradczo-szkoleniowe SA
 • Prezentacja założeń projektu, głównych jego celów merytorycznych, czasu trwania i planowanych efektów projektu. - Piotr Ochociński, e-learning.pl, Konsorcjum doradczo-szkoleniowe SA
 • Aktualny stan wiedzy na temat istniejących zagrożeń dla dzieci i młodzieży wynikających z izolacji oraz nadużywania Internetu. - Szymon Wójcik i Ewa Dziemidowicz, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Stan psychiczny dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń wynikających z pandemii i nadużywania Internetu oraz dobre praktyki realizowane w tym obszarze na Islandii. - Wystąpienie w języku angielskim. Heimili og skóli „Dom i Szkoła - Krajowe Stowarzyszenie Rodziców”
 • Panel dyskusyjny z uczestnikami konferencji.
Organizatorzy Konferencji
Konsorcjum doradczo-szkoleniowe SA (marka e-learning.pl) - realizujące kompleksowe usługi rozwojowe w ramach 2 jednostek biznesowych, oddzielnych zespołów i marek: House of Skills oraz e-learning.pl. Funkcjonuje od 2004 roku w wyniku połączenia 6 znanych firm szkoleniowo-doradczych działających na rynku od początku lat 90-tych. KDS SA rocznie realizuje kilkaset projektów rozwojowych, w których bierze udział ok. 15 000 pracowników dużych, średnich i małych firm. Oferuje rozwiązania doradcze i szkoleniowe. Jest partnerem międzynarodowych organizacji szkoleniowych, m.in.: The Ken Blanchard Companies, Fierce Inc., ITIM International, Celemi. Współpracuje m.in. z Polską Izbą Firm Szkoleniowych, Konfederacją Pracodawców Lewiatan. Prowadzi Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego. W ramach marki e-learning.pl specjalizuje się w rozwiązaniach e-learningowych: e-szkoleniach (biblioteki gotowe i realizacja projektów dedykowanych); portalach i platformach rozwojowych; szeroko rozumianych rozwojowych rozwiązaniach mobilnych; usługach wspierających zdalne procesy edukacyjne takie jak szkolenia i warsztaty on-line. W projekcie Konsorcjum jest Liderem projektu i odpowiada za wszystkie kwestie związane z tworzeniem zasobów multimedialnych czy platformy e-learningowej.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, która od 1991 r. zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym i profilaktyką przemocy. Od 2004 r. Fundacja realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Obszary działania Fundacji to: ochrona dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, zapewnienie dzieciom profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej, edukacja dorosłych w zakresie reakcji na przemoc wobec dzieci, edukacja dzieci w zakresie unikania przemocy i wykorzystywania, dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Fundacja prowadzi sieć Centrów Pomocy Dzieciom, w tym poradnię psychologiczną „Dziecko w sieci” oraz Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Fundacja współtworzy program edukacyjny „Polskie Centrum Safer Internet”, który należy do europejskiej sieci na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Insafe. Fundacja zatrudnia blisko 100 pracowników, w tym wielu profesjonalistów pracujących od lat w temacie bezpieczeństwa w sieci. Są to specjaliści od edukacji, trenerzy, prawa oraz terapeuci pracujący z dziećmi. Fundacja w projekcie odpowiada za stronę merytoryczną przedsięwzięcia, dostarczając zawartość do materiałów multimedialnych oraz udzielając wsparcia i konsultacji w zakresie diagnozowania i reagowania na sytuacje problemowe, stanowiące obszar działań projektowych.
Heimili og skóli („Dom i Szkoła - Krajowe Stowarzyszenie Rodziców”) to islandzka organizacja pozarządowa, działająca od 1992 roku, której celem jest promocja lepszych warunków wychowawczych i edukacyjnych DziM. Organizacja zrzesza kilka tysięcy rodziców. Jest członkiem m.in. Almannaheillar, dziecięcej grupy Welfare Watch, Náum áttur, grupy SAMAN, Walk to school, komitetu konsultacyjnego dla przedszkoli i szkół podstawowych, Röddar - stowarzyszenia na rzecz dobrego czytania i artykulacji, grupy konsultacyjnej ds. kształtowania polityki rodzinnej w informatyce i komunikacji. Udziela porad, wydaje rocznik oraz materiały edukacyjne na temat wychowania, edukacji i współpracy rodziców. Pracuje nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Reprezentuje Islandię w projekcie bezpieczeństwa sieciowego SAFT pracując z różnymi grupami interesariuszy (agencje rządowe, ośrodki badawcze, różne organy systemu ecu.). W projekcie pełni rolę konsultanta w zakresie dobrych praktyk bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.
O funduszach EOG
Projekt „Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym spowodowanym izolacją i brakiem relacji społecznych w świecie on-line” korzysta z dofinansowania o wartości 139 798,00 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu Edukacja, który powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:
 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej. Celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Więcej informacji na temat funduszy EOG można znaleźć pod adresem: https://www.eog.gov.pl/
O Projekcie
Projekt Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym spowodowanym izolacją i brakiem relacji społecznych Marka e-learning.pl, wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i islandzką fundacją Heimili og skóli realizuje od stycznia 2022 roku. Koniec projektu jest planowany na grudzień 2023 roku.

Projekt jest odpowiedzią na pojawienie się niekorzystnych zjawisk spowodowanych pandemią i izolacją wśród dzieci i młodzieży. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy kadry pedagogicznej, terapeutycznej oraz rodziców w zakresie rozpoznania kryzysowych objawów u dzieci i młodzieży i podjęcia reakcji w odpowiednim czasie.

W ramach planowanych działań projektowych zostanie opracowany spójny program edukacyjny, dotyczący przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym wśród dzieci i młodzieży spowodowanym izolacją i funkcjonowaniem w trybie online. Program ten obejmować będzie opracowanie i wdrożenie kompletnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku 6-10 oraz 11-15 l., która będzie obejmować także konspekty zajęć wraz z pakietem materiałów interaktywnych (testy, ćwiczenia, audiocasty, materiały video); szkolenia e-learningowe oraz webinarium. Równocześnie powstaną podręczniki nauczania zdalnego wspierające skuteczną edukację online. Wszystkie materiały multimedialne zostaną udostępnione w ramach dedykowanej platformy zdalnego nauczania, do której dostęp otrzymają wszystkie grupy docelowe wyszczególnione w projekcie (dzieci, młodzież, kadra pedagogiczna).
Do kogo kierowany jest projekt?
Grupa docelowa to pracownicy instytucji edukacyjnych kształcących dzieci – nauczyciele, pedagodzy, psychoterapeuci, w tym pracownicy opieki społecznej. W ramach projektu założono pilotaż, w ramach którego całość materiałów zostanie wykorzystana do przeprowadzenia kursu dla 30 pedagogów/nauczycieli/pracowników placówek wspierających dzieci. Planujemy w ten sposób dotarcie do 600 dzieci oraz 960 rodziców.
Instytucje realizujące projekt
Projekt jest realizowany przez Konsorcjum doradczo-szkoleniowe SA (marka e-learning.pl) we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz Heimili og skóli („Dom i Szkoła - Krajowe Stowarzyszenie Rodziców”) z Islandii.

Zadania partnerów w ramach projektu:
 • W projekcie e-learning.pl jest liderem projektu i odpowiada za wszystkie kwestie związane z tworzeniem zasobów multimedialnych czy platformy e-learningowej.
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w projekcie odpowiada za stronę merytoryczną przedsięwzięcia, dostarczając zawartość do materiałów multimedialnych oraz udzielając wsparcia i konsultacji w zakresie diagnozowania i reagowania na sytuacje problemowe, stanowiące obszar działań projektowych.
 • Heimili og skóli („Dom i Szkoła - Krajowe Stowarzyszenie Rodziców”) - islandzka organizacja pozarządowa w projekcie pełni rolę konsultanta w zakresie dobrych praktyk bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.
Copyright e-learning.pl 2022